Quảng cáo
 • pic

  Lý Thuyết Phép Biến Hình

  Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng...

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11

  Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d....

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11

  Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11. Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a...

Gửi bài Gửi bài