Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Quảng cáo

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Ví dụ:

- Quy mô,cơ cấu dân số: Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

Việt Nam dân số đông, cơ cấu trẻ, tuổi đi học cao thì dịch vụ giáo dục ưu tiên phát triển.

- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán: Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ.

Việt Nam có tập quán thăm hỏi lẫn nhau vào các ngày lễ tết thì dịch vụ giao thông vận tải, mua bán tăng cường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close