Báo cáo thực hành 1

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? ...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 13 sgk Hóa 8):

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

+ Ta có :

\(t_{nc}^o\) parafin = 42 - 62\(^oC\).

\(t_{nc}^o\) lưu huỳnh = 113\(^oC\).

\( \to\) Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ nóng chảy của parafin

+ Khi nước sôi thì lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh lớn hơn nhiệt độ sôi của nước (113\(^oC\) > 100\(^oC\)).

Bài 2 (trang 13 sgk Hóa 8):

Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành.

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Hòa hỗn hợp muối ăn và cát vào trong nước => Muối ăn tan trong nước, cát không tan trong nước

Bước 2: Đổ hỗn hợp muối ăn, cát, nước vào giấy lọc

=> Cát không tan nên khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt và chảy xuống dưới cốc.

Bước 3: Đun nóng dung dịch trong suốt ở dưới cốc

=> Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. => Tách được muối và cát.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close