Bạn nào đúng 4 chủ đề 1 ?

Giải bài tập Cô ra đề bài: Tính

Quảng cáo

Đề bài

Cô ra đề bài: Tính \({5.2^2}{.2^3}\)

Bạn Sa giải: \({5.2^2}{.2^3} = {5.2^{2 + 3}} = {10^{2 + 3}} = {10^5} = 100000\)

Bạn Kha giải: \({5.2^2}{.2^3} = {5.2^{2 + 3}} = {5.2^5} = 5.32 = 160\)

Theo em bạn nào đúng, bạn nào sai ? Giải thích vì sao ?

Lời giải chi tiết

BẠN NÀO ĐÚNG?

Bạn Kha đúng, bạn Sa sai. Bạn sai ở bước \({5.2^{2 + 3}} = {10^{2 + 3}}\) . Sa vận dụng sai quy tắc lũy thừa của lũy thừa nên giữ nguyên số mũ và nhân hai cơ số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close