Hoạt động 20 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh: \({\left( {{{ - 3} \over 4}} \right)^3}và{{{{( - 3)}^3}} \over {{4^3}}}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {\left( {{{ - 3} \over 4}} \right)^3} = {{ - 3} \over 4}.{{ - 3} \over 4}.{{ - 3} \over 4} = {{ - 27} \over {64}}  \cr  & {{{{( - 3)}^3}} \over {{4^3}}} = {{ - 27} \over {64}} \cr} \)

Vậy \({\left( { - {3 \over 4}} \right)^3} = {{{{( - 3)}^3}} \over {{4^3}}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close