Hoạt động 18 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh:

a) \({\left( {{{\left( { - 3} \right)}^2}} \right)^3}\) và \({\left( { - 3} \right)^6}\) 

b) \({\left( {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^5}} \right)^2}\) và \({\left( {{1 \over 2}} \right)^{10}}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(a){({( - 3)^2})^3} = {9^3} = 9.9.9 = 729\)  và \({( - 3)^6} = ( - 3).( - 3).( - 3).( - 3).( - 3).( - 3) = 729\)

Vậy \({({( - 3)^2})^3} = {( - 3)^6}\)

\(b){\left( {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^5}} \right)^2} = {\left( {{1 \over {32}}} \right)^2} = {1 \over {1024}}\)  và \({\left( {{1 \over 2}} \right)^{10}} = {1 \over {1024}}.\)

Vậy \({\left( {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^5}} \right)^2} = {\left( {{1 \over 2}} \right)^{10}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close