Bạn nào đúng 1 chủ đề 4?

Giải bài tập Mai và Lan cùng đi mua tập cho lớp, giá mỗi cuốn là 4 ngàn đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Mai và Lan cùng đi mua tập cho lớp, giá mỗi cuốn là 4 ngàn đồng. Gọi T (ngàn đồng) là số tiền phải trả, V là số tập đã mua. Lan nói: “V tỉ lệ thuận với T theo hệ số tỉ lệ là 4”, Cúc nói: “V tỉ lệ thuận với T theo hệ số tỉ lệ là \({1 \over 4}\)”. Bạn nào đúng ?

 

Lời giải chi tiết

BẠN NÀO ĐÚNG?

Ta có \(T = 4V \Rightarrow V = {1 \over 4}T.\)  Do đó V tỉ lệ thuận với T theo hệ số tỉ lệ là \({1 \over 4}\) .

Vậy bạn Cúc đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close