Bài tập mục II trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 71 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Nhờ cấu tạo dặc biệt của dạ dày nên thức ăn xuống đây được làm .................. và ................. cho thấm đều .............., loại thức ăn ................ được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin. Thức ăn được tiêu hoá ở đây từ 3-6 giờ rồi được đẩy dần ...........................  xuống

Lời giải chi tiết

Nhờ cấu tạo đặc biệt của dạ dày nên thức ăn xuống đây được làm nhuyễn và đảo trộn cho thấm đều dịch vị, loại thức ăn prôtêin được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 loại axit amin. Thức ăn được tiêu hóa ở đây từ 3 – 6 giờ rồi được đẩy dần từng đợt xuống ruột non.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close