Bài tập mục II trang 7 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II trang 7 Tóm tắt ghi nhớ VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ: các cơ quan, thuộc lớp Thú, tạo thành một khối thống nhất, thể dịch, chức năng sống, thần kinh, điền vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Chọn các cụm từ: các cơ quan, thuộc lớp Thú, tạo thành một khối thống nhất, thể dịch, chức năng sống, thần kinh, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp ........................ và hệ cơ quan giống với động vật ....................... Các cơ quan trong cơ thể ........................ có sự phối hợp với nhau, cùng thực hiện ......................... Sự phối hợp đó thực hiện nhờ cơ chế .............. và cơ chế ..............

Lời giải chi tiết

Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan và hệ cơ quan giống với động vật thuộc lớp Thú. Các cơ quan trong cơ thể tạo thành một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau, cùng thực hiện chức năng sống. Sự phối hợp đó thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close