Bài tập mục II trang 33 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 33 VBT Sinh học 8: Em hãy hoàn chỉnh các thông tin sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy hoàn chỉnh các thông tin sau:

- Thành phần cơ bản của máu là ............. và ...............

- Vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất thải và các chất cần thiết khác trong cơ thể là chức năng của ..............

- Các chất lấy từ môi trường ngoài và đưa tới các tế bào của cơ thể là nhờ .................... bao gồm ..............., .................., ..............., .....................

Lời giải chi tiết

- Thành phần cơ bản của máu là huyết tương và các tế bào máu.

- Vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất thải và các chất cần thiết khác trong cơ thể là chức năng của huyết tương

- Các chất lấy từ môi trường ngoài và đưa tới các tế bào của cơ thể là nhờ các hệ cơ quan bao gồm dahệ tiêu hóahệ hô hấphệ bài tiết.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close