Bài tập mục II trang 21,22 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II trang 21,22 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Cấu tạo xương gồm ........, mô xương cứng và ............... Xương dài có cấu trúc ............, mô xương xốp ................, trong xương chứa tủy đỏ là nơi ............ hồng cầu, khoang xương chứa ............... (ở trẻ em) hoặc .......... (ở người lớn).

Xương gồm 2 thành phần chính là ............ và ............... Sự kết hợp của ................ này làm cho xương cứng rắn và có tính đàn hồi. Xương lớn lên về bề ngang là nhờ .............. của các tế bào màng xương, xương dài ra nhờ sự phân chia của các ....................

 

Lời giải chi tiết

Cấu tạo xương gồm màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp. Xương dài có cấu trúc hình ống, mô xương xốp ở hai đầu xương, trong xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu, khoang xương chứa tủy đỏ (ở trẻ em) hoặc tủy vàng (ở người lớn).

Xương gồm 2 thành phần chính là cốt giao và muối khoáng. Sự kết hợp của hai thành phần này làm cho xương cứng rắn và có tính đàn hồi. Xương lớn lên về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương, xương dài ra nhờ sự phân chia của các tế bào lớp sụn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close