Bài tập 8 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Học sinh lớp 7A, 7B, 7C tình nguyện trồng tổng cộng 54 cây xanh. Hỏi mỗi lớp đã trồng bao nhiêu cây ? Cho biết số cây trồng được tỉ lệ với số học sinh và sĩ số của mỗi lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 36, 32, 40.

Quảng cáo

Đề bài

Học sinh lớp 7A, 7B, 7C tình nguyện trồng tổng cộng 54 cây xanh. Hỏi mỗi lớp đã trồng bao nhiêu cây ? Cho biết số cây trồng được tỉ lệ với số học sinh và sĩ số của mỗi lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 36, 32, 40.

 

Lời giải chi tiết

Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x, y, z (cây) (Điều kiện x, y, z > 0)

Theo đề bài ta có: \({x \over {36}} = {y \over {32}} = {z \over {40}}\)  và x + y + z = 54

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\eqalign{  & {x \over {36}} = {y \over {32}} = {z \over {40}} = {{x + y + z} \over {36 + 32 + 40}} = {{54} \over {108}} = 0,5  \cr  & {x \over {36}} = 0,5 \Rightarrow x = 36.0,5 = 18  \cr  & {y \over {32}} = 0,5 \Rightarrow y = 32.0,5 = 16  \cr  & {z \over {40}} = 0,5 \Rightarrow z = 40.0,5 = 20 \cr} \)

Vậy số cây 7A trồng là 18 cây, lớp 7B trồng là 16 cây, lớp 7C trồng là 20 cây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close