Bài tập 6 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba lớp 7A, 7P, 7N quyên góp được tổng cộng 240 quyển tập, biết rằng số tập quyên góp của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với sĩ số học sinh là 40, 38, 42. Hãy tính số quyển tập quyên góp của mỗi lớp.

Quảng cáo

Đề bài

Ba lớp 7A, 7P, 7N quyên góp được tổng cộng 240 quyển tập, biết rằng số tập quyên góp của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với sĩ số học sinh là 40, 38, 42. Hãy tính số quyển tập quyên góp của mỗi lớp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi số tập 3 lớp 7A, 7P, 7N quyên góp lần lượt là a, b, c (quyển)

(Điều kiện: a, b, c > 0), ta có a + b + c =240

Do số quyển tập tỉ lệ thuận với số học sinh mỗi lớp, nên theo đề bài ta có:

\({a \over {40}} = {b \over {38}} = {c \over {42}}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Ta có: \({a \over {40}} = {b \over {38}} = {c \over {42}} = {{a + b + c} \over {40 + 38 + 42}} = {{240} \over {120}} = 2\)

\(\eqalign{  & {a \over {40}} = 2 \Rightarrow a = 40.2 = 80;  \cr  & {b \over {38}} = 2 \Rightarrow b = 38.2 = 76;  \cr  & {c \over {42}} = 2 \Rightarrow c = 42.2 = 84 \cr} \)

Vậy lớp 7A góp được 80 quyển tập, lớp 7P góp được 76 quyển tập và lớp 7N góp được 84 quyển tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close