Bài tập 8 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Khi tìm hiểu về số sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”, bạn Hùng lập được bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Khi tìm hiểu về số sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”, bạn Hùng lập được bảng sau:

Số thứ tự

Lớp

Số sách được quyên góp (cuốn)

1

6/1

30

2

6/2

35

3

6/3

45

4

6/4

45

5

6/5

30

6

7/1

15

7

7/2

35

8

7/3

15

9

7/4

25

10

7/5

40

 

Số thứ tự

Lớp

Số sách được quyên góp (cuốn)

11

8/1

40

12

8/2

45

13

8/3

50

14

8/4

30

15

8/5

45

16

9/2

45

17

9/2

55

18

9/3

60

19

9/4

55

20

9/5

45

 a) Dấu hiệu mà bạn Hùng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Lập bảng tần số tương ứng.

d) Có bao nhiêu lớp ủng hộ số sách từ 50 cuốn trở lên ?

e) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn bảng tần số vừa lập ?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: sổ sách truyện quyên góp của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào “Xây dựng thư viện cho trẻ mồ côi”. Có tất cả 20 giá trị của dấu hiệu.

b) Có 9 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu  hiệu là 15; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60

c) Bảng tần số:

Số sách quyên góp được (x)

15

25

30

35

40

45

50

55

60

Tần số (x)

2

1

3

2

2

6

1

2

1

d) Có 4 lớp ủng hộ số sách từ 50 cuốn trở lên, đó là 8/3, 9/2, 9/4, 9/3

e)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close