Bài tập 11 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Mai tham gia thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Mai tham gia thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

9

7

8

10

8

9

7

10

6

9

9

8

8

10

10

9

7

8

9

9

6

7

8

10

9

10

10

8

9

10

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu lần ?

b) Lập bảng tần số.

c) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn tần số trên.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Số điểm đạt được sau mỗi lần thi bắn súng của bạn Mai. Xạ thủ Mai đã bắn 30 lần.

b) Bảng tần số:

Số điểm (x)

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

4

7

9

8

 c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close