Bài tập 9 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thời gian bơi ếch 50 m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thời gian bơi ếch 50 m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ được ghi trong bảng sau:

60

64

65

70

62

64

66

68

64

63

69

68

65

69

70

66

68

64

65

70

62

65

61

70

63

67

65

65

69

65

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: thời gian bơi ếch 50m (tính theo giây) của 30 học sinh nữ. Số các giá trị là 30.

b) Bảng tần số:

Thời gian (x)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Tần số (n)

1

1

2

2

4

7

2

1

3

3

4

 * Nhận xét:

Thời gian bơi ếch 50m ngắn nhất là 60 giây.

Thời gian bơi ếch 50m dài nhất là 70 giây.

Thời gian chiếm tỉ lệ cao nhất là 65 giây

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close