Bài 7 trang 101 SGK Hóa học 8

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

Quảng cáo

Đề bài

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a. H2    +   O2    \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)     2H2O

b. 2Cu   +   O2   →  2CuO

c. H2O   +   CaO  → Ca(OH)2

d. 3H2O  +  P2O5 → 2H3PO4

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất

Lời giải chi tiết

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất, nên phản ứng oxi hóa sẽ có mặt oxi.

\( \to\) Các phản ứng oxi hóa là phản ứng a và b.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài