Bài tập 6 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Biểu thức có được gọi là đa thức hay không ?

Quảng cáo

Đề bài

Biểu thức \(2{x^2}y - 2x\sqrt y  + xy - 10\) có được gọi là đa thức hay không ?

Lời giải chi tiết

Vì biểu thức \(2{x^2}y - 2x\sqrt y  + xy - 10\)  có một số hạng là \( - 2x\sqrt y\) không phải là đơn thức nên biểu thức \(2{x^2}y - 2x\sqrt y  + xy - 10\) không được gọi là đa thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close