Bài tập 9 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính A + B và A – B.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(A =  - 2xyz + 4{x^2} - 8y + 3\) và \(B = 2xyz - 9y + 7x + 11\)

Tính A + B và A – B.

Lời giải chi tiết

A + B

= (-2xyz + 4x2 - 8y + 3)+(2xyz–9y+7x+11)

= -2xyz + 4x2 - 8y + 3 + 2xyz – 9y + 7x +11 (Bỏ dấu ngoặc)

= (-2xyz + 2xyz) + 4x2+(-8y-9y)+(3+11)+7x (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= 4x2 – 17y + 14 + 7x.

A – B

= (-2xyz + 4x2 - 8y + 3)-(2xyz–9y+7x+11)

= -2xyz + 4x2 - 8y + 3 - 2xyz + 9y - 7x -11 (Bỏ dấu ngoặc)

= (-2xyz - 2xyz) + 4x2+(-8y+9y)+(3-11)-7x (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= -4xyz + 4x2 + y -8 – 7x.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close