Bài tập 8 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tổng của M và N.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(M = 5{x^2} - 8{x^2}y - 2y + 3\) và\(N = 3y + 5{x^2}y + 13\) . Tính tổng của M và N.

Lời giải chi tiết

M + N = (5x2 – 8x2y – 2y + 3) + (3y + 5x2y+13)

= 5x2 – 8x2y – 2y + 3 + 3y + 5x2y + 13 (Bỏ dấu ngoặc)

= 5x2 +(– 8x2y + 5x2y) + (-2y + 3y) +(3+13) (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= 5x2 – 3x2y + y + 16 (thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng)

Ta nói đa thức 5x2 – 3x2y + y + 16 là tổng của hai đa thức M và N.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close