Bài tập 6 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác của góc E cắt DF tại A. Trên EF lấy điểm B sao cho EB = ED.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác của góc E cắt DF tại A. Trên EF lấy điểm B sao cho EB = ED.

a) Chứng minh rằng \(\Delta DEA = \Delta BEA\)

b) Chứng minh rằng \(AB \bot EF\)

Lời giải chi tiết

 

a)Xét tam giác DEA và BEA có:

ED = EB (gt)

\(\widehat {DEA} = \widehat {BEA}\)   (EA là tia phân giác của góc DEB)

EA là cạnh chung.

Do đó: \(\Delta DEA = \Delta BEA(c.g.c)\)

b) Ta có: \(\Delta DEA = \Delta BEA \Rightarrow \widehat {DAE} = \widehat {BAE}\)

Tam giác ADE vuông tại D có: \(\widehat {DEA} + \widehat {DAE} = {90^0}\)

Mà  \(\widehat {DEA} = \widehat {AEB}\)  (EA là tia phân giác của góc DEB) và  \(\widehat {DAE} = \widehat {BAE}\)

Nên  \(\widehat {DEA} + \widehat {DAE} = {90^0} \Leftrightarrow \widehat {AEB} + \widehat {BAE} = {90^0}.\)

Mặt khác: \(\widehat {ABF} = \widehat {AEB} + \widehat {BAE}\)  (góc ngoài của tam giác ABE)

Do đó: \(\widehat {ABF} = {90^0} \Rightarrow AB \bot EF\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close