Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

a) 2KMnO4   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  K2MnO  +  MnO2    +     O2

b) CaO    +    CO →  CaCO3

c) 2HgO     →  2Hg    +    O2

d) Cu(OH)2   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)     CuO   +   H2O

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dấu hiệu sau để phân loại phản ứng:

+ phản ứng hóa hợp: từ hai hay nhiều chất ban đầu thu được duy nhất 1 sản phẩm

+ phản ứng phân hủy: từ 1 chất ban đầu tạo ra hai hay nhiều sản phẩm.

Lời giải chi tiết

a) Phản ứng phân hủy vì từ một chất KMnO4 phân hủy thành ba chất khác nhau.

b) Phản ứng  hóa hợp vì từ hai chất CaO và CO2 tạo thành sản phẩm duy nhất CaCO3.

c) Phản ứng phân hủy vì từ một chất đầu tiên HgO sinh ra hai chất sau phản ứng.

d) Phản ứng phân hủy vì từ Cu(OH)2 phân hủy thành hai chất CuO và nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài