Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập So sánh:

Quảng cáo

Đề bài

So sánh:

a) \({2^{24}}\) và \({3^{16}}\)                    b) \({4^{16}}\) và \({5^{12}}\)            

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({2^{24}} = {({2^3})^8} = {8^8}\)  và \({3^{16}} = {({3^2})^8} = {9^8}\)

Mà \({8^8} < {9^8} \Rightarrow {2^{24}} < {3^{16}}\)

b) Ta có: \({4^{16}} = {({4^4})^4} = {256^4}\)  và \({5^{12}} = {({5^3})^4} = {125^4}\)

Mà \({256^4} > {125^4} \Rightarrow {4^{16}} > {5^{12}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close