Bài tập 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán dép ghi lại số đôi dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng bán dép ghi lại số đôi dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở bảng sau:

Cỡ dép (x)

36

37

38

39

40

41

42

 

Số đôi dép bán được (n)

21

32

95

230

110

52

4

N =

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Tính số trung bình cộng

c) Tìm mốt của dấu hiệu

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: số đôi dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau của một cửa hàng bán dép. Số các giá trị là 544.

b)

Cỡ dép (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

36

21

756

 

 

 

\(\overline X  = {{21220} \over {544}} \approx 39\)

37

32

1184

38

95

3610

39

230

8970

40

110

4400

41

52

2132

42

4

168

 

N = 544

Tổng S = 21220

 c) Mốt của dấu hiệu là 39.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close