Bài tập 4 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

6

6

7

6

8

6

6

20

50

100

 

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Theo em số nào đại diện tốt hơn cho dãy giá trị của dấu hiệu ?

Lời giải chi tiết

a)

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

6

5

30

 

 

\(\overline X  = {{125} \over {10}} = 12,5\)

7

1

7

8

1

8

20

1

20

50

1

50

10

1

10

 

N = 10

Tổng S = 125

 b) Mốt của dấu hiệu là 6.

c) Theo em số 6 là đại diện tốt hơn cho dãy giá trị của dấu hiệu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close