Bài tập 1 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu trong bảng tần số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu trong bảng tần số sau:

Điểm kiểm tra môn Toán (x)

Tần số (n)

2

1

3

2

4

2

5

10

6

20

8

2

9

2

10

1

Lời giải chi tiết

Điểm kiểm tra (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

2

1

2

 

 

 

 

\(\overline X  = {{230} \over {40}} = 5,75\)

3

2

6

4

2

8

5

10

50

6

20

120

8

2

16

9

2

18

10

1

10

 

N = 40

Tổng S = 230

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close