Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8

Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

a. Oxit được chia ra làm hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

b. Tất cả các oxit  đều  là oxit axit.

c. Tất cả các oxit  đều  là oxit bazơ.

d. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

e. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

f. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a. Đúng

b. Sai vì oxit được chia ra làm 2 loại chính là oxit axit và oxit bazơ

c. sai vì oxit được chia ra làm 2 loại chính là oxit axit và oxit bazơ

d. Đúng

e. Sai vì oxit của phi kim không có axit tương ứng sẽ không phải oxit axit, như CO, NO, …

g. Đúng.

vậy những phát biểu sai là : b, c, e.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài