Bài tập 3 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(B = 5{x^2} - 4x + 2{x^2} - 3x + 1.\) Hãy thu gọn rồi tính giá trị của đa thức B tại x = -3

Lời giải chi tiết

\(B = 5{x^2} - 4x + 2{x^2} - 3x + 1 = (5{x^2} + 2{x^2}) + ( - 4x - 3x) + 1 = 7{x^2} - 7x + 1\)

Thay x = -3 vào đa thức B = 7x2 -7x + 1 ta có: B = 7.(-3)2 -7.(-3) + 1 = 85

Vậy giá trị của đa thức B tại x = -3 là 85.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close