Bài 3 trang 101 SGK Hóa học 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

 Na2O,  MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

tên oxit = tên nguyên tố + oxit

- Nếu kim loại có nhiều hóa trị:

Tên gọi = tên kim loại ( kèm theo hóa trị) + oxit

- Nếu phi kim có nhiều hóa trị

Tên gọi =       tên phi kim                           +             oxit

         ( có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim)    (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Lời giải chi tiết

+ Oxit axit 

CO2 : cacbon đioxit (axit tương ứng là H2CO3)

SO2 : lưu huỳnh đioxit (axit tương ứng là H2SO3)

P2O5 : điphotpho pentaoxit (axit tương ứng là H3PO4)

Vì các oxit của phi kim và có những axit tương ứng.

+ Oxit bazơ :

Na2O  : natri oxit (bazơ tương ứng là NaOH)

MgO   : magie oxit (bazơ tương ứng là Mg(OH)2)

Fe2O3 : sắt (III) oxit (bazơ tương ứng là Fe(OH)3)

Vì các oxit là các oxit của kim loại và có những bazơ tương ứng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 29. Bài luyện tập 5
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài