Bài tập 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 2 thì P = 18.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 2 thì P = 18.

a) Hãy tìm hệ số tỉ lệ g của P đối với m.

b) hãy biểu diễn P theo m.

c) Tính giá trị của P khi m = 10; m = 15.

Lời giải chi tiết

a)P tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ g nên P = g.m

Khi m = 2 thì P = 18, do đó: \(18 = g.2 \Rightarrow g = {{18} \over 2} = 9\)

b) P = 9m

c) P(10) = 9.10 = 90

P(15) = 15.9 = 135

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close