Bài tập 2 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một nhà máy có 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng có 80 công nhân. Mỗi công nhân trong một giờ đều may được 5 sản phẩm. Hỏi trong 4 giờ làm việc nhà máy may được bao nhiêu sản phẩm ?

Quảng cáo

Đề bài

Một nhà máy có 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng có 80 công nhân. Mỗi công nhân trong một giờ đều may được 5 sản phẩm. Hỏi trong 4 giờ làm việc nhà máy may được bao nhiêu sản phẩm ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số công nhân nhà máy đó có là: 80.6 = 480 (công nhân)

Số sản phẩm một công nhân làm được trong 4 giờ 5.4 = 20 (sản phẩm)

Số sản phẩm nhà máy may được trong 4 giờ là: 20.480 = 9600 (sản phẩm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close