Bài tập 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ thức:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ thức:

\(7:21;\,\,{1 \over 5}:{1 \over 2};\,\,{1 \over 4}:{3 \over 4};\,\,1,1:3,2;\,\,1:2,5\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 7:21 = {1 \over 3};{1 \over 5}:{1 \over 2} = {1 \over 5}.2 = {2 \over 5};{1 \over 4}:{3 \over 4} = {1 \over 4}.{4 \over 3} = {1 \over 3};  \cr  & 1,1:3,2 = {{1,1} \over {3,2}} = {{11} \over {32}};1:2,5 = 1:{{25} \over {10}} = {{10} \over {25}} = {2 \over 5} \cr} \)

Các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số đã cho là: \(7:21 = {1 \over 4}:{3 \over 4}\)  và \({1 \over 5}:{1 \over 2} = 1:2,5\)

Lập các tỉ lệ thức: \({7 \over {21}} = {{{1 \over 4}} \over {{3 \over 4}}};{{{1 \over 5}} \over {{1 \over 2}}} = {1 \over {2,5}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close