Bài tập 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng đừng trung tuyến của một tam giác bất kì luôn chia nó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng đừng trung tuyến của một tam giác bất kì luôn chia nó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Lời giải chi tiết

 

Ta có : \({S_{ABM}} = {1 \over 2}AH.BM,\)

\({S_{AMC}} = {1 \over 2}AH.MC\)

Và \(BM = MC\)  (M là trung điểm của BC)

Do đó \({S_{ABM}} = {S_{AMC}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải