Bài tập 13 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thang vuông có hai đáy là 12 cm, 6 cm và chiều cao là 6 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của hình thang vuông có hai đáy là 12 cm, 6 cm và chiều cao là 6 cm.

Lời giải chi tiết

 

Diện tích của hình thang vuông ABCD \((AB // CD)\) là :

\({{\left( {AB + CD} \right).AD} \over 2} = {{\left( {6 + 12} \right).6} \over 2} = 54\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài