Bài tập 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau và tính y theo x.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau và tính y theo x.

x

-3

-2

-1

1

2

y

 

 

 

 

5

Lời giải chi tiết

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx

Khi x = 2 thì y = 5, do đó: \(5 = k.2 \Rightarrow k = {5 \over 2}\)  và \(y = {5 \over 2}x\)

x

-3

-2

-1

1

2

y

-7,5

-5

-2,5

2,5

5

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close