Bài tập 1 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết tổng số đo các góc của một đa giác là 1080 độ. Hỏi đa giác có bao nhiêu cạnh ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết tổng số đo các góc của một đa giác là 1080o. Hỏi đa giác có bao nhiêu cạnh ?

Lời giải chi tiết

Tổng các góc của một đa giác n cạnh bằng \(\left( {n - 2} \right){.180^0}\)

Do đó ta có: \(\left( {n - 2} \right){.180^0} = {1080^0}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {n - 2} \right) = 1080:180  \cr  &  \Leftrightarrow n - 2 = 6  \cr  &  \Rightarrow n = 6 + 2  \cr  &  \Leftrightarrow n = 8 \cr} \)

Vậy đa giác có 8 cạnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close