Bài tập 3 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích các hình trong hình 1 (cạnh mỗi ô vuông là 1m)

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích các hình trong hình 1 (cạnh mỗi ô vuông là 1m)

Lời giải chi tiết

a) Hình gồm 8 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.8 = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

b) Hình gồm 3 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.3 = 3\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

c) Hình gồm 4 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.4 = 4\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

d) Hình gồm 4 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.4 = 4\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

e) Hình gồm 7 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.7 = 7\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

f) Hình gồm 8 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.8 = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

g) Hình gồm 6 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.6 = 6\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

h) Hình gồm 8,5 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.8,5 = 8,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

i) Hình gồm 5 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.5 = 5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close