Bài tập 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 1.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 1.

a) Chứng tỏ rằng m // n.

b) Tính số đo của \(\widehat {ABD}\)

 

Lời giải chi tiết

a)Ta có: \(\left\{ \matrix{  m \bot a \hfill \cr  n \bot a \hfill \cr}  \right.\)  (giả thiết) => m // n.

b) Ta có: \(\widehat {CAB} + \widehat {ABD} = {180^0}\)  (hai góc trong cùng phía và m // n)

\( \Rightarrow \widehat {ABD} = {180^0} - \widehat {CAB} = {180^0} - {105^0} = {75^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close