Bài 1 trang 100 SGK Hóa học 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tạo thành.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

C   +    O2   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)    CO2

4P +  5O2   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  2P2O5

2H2 + O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)   2H2O

4Al  + 3O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  2Al2O3

Gọi tên :

+ CO2 : khí cacbonic ;

+ P2O5 : điphotpho pentaoxit ;

+ H2O : nước ;

+ Al2O3 : nhôm oxit.  

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 100 SGK Hóa học 8

  Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa học 8. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

 • Bài 3 trang 101 SGK Hóa học 8

  Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 8. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

 • Bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8

  Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

 • Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

 • Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8

  Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài