Bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau:

Quảng cáo

Đề bài

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: \(BaO,{K_2}O,CaC{l_2},Al{F_3},Ca{\left( {N{O_3}} \right)_2}.\)

Lời giải chi tiết

Điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử là:

\(Ba=2 + ,\,\,O = 2 - ,\,\,K = 1 + ,\,\,Ca = 2 + ,\,\,Cl = 1 -\)

\(Al = 3 + ,\,\,F = 1 - ,\,\,N{O_3} =  1-.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Luyện tập chương 3
Gửi bài