Bài 9 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định cộng hóa trị của nguyên tử những nguyên tố trong những hợp chất cộng hóa trị sau:

Quảng cáo

Xác định cộng hóa trị của nguyên tử những nguyên tố trong những hợp chất cộng hóa trị sau: \(N{H_3},HBr,AlB{r_3},P{H_3},C{O_2}.\)

Giải

Cộng hóa trị của các nguyên tố là:

\(N{H_3}\): N có cộng hóa trị là 3 và H có cộng hóa trị là 1

HBr: H có cộng hóa trị là 1 và Br có cộng hóa trị là 1.

\(AlB{r_3}:\) Al có cộng hóa trị là 3 và Br có cộng hóa trị là 1.

\(P{H_3}\): P có cộng hóa trị là 3 và H có cộng hóa trị là 1.

\(C{O_2}\): C có cộng hóa trị là 4 và O có cộng hóa trị là 2.

loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Bài 24: Luyện tập chương 3
Gửi bài tập - Có ngay lời giải