Bài 8 trang 38 SGK Hóa học 8

Tìm hóa trị của Ba ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42, 43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây :

A. BaPO4             B. Ba2PO4            C. Ba3PO4             D. Ba3(PO4)2

(Ghi trong vở bài tập).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại cách xác định hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) 

Gọi công thức hóa học là: Bax(PO4)y

Theo quy tắc hóa trị: \(x.II = y.III \)

\( \Rightarrow \) \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{{III}}{{II}} = \dfrac{3}{2}\)

=> x = 3, y = 2

Vậy công thức hóa học đúng là Ba3(PO4)2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close