Bài 7 trang 99 SGK Hóa học 8

Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó...

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình :

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu ?

b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu ?

(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi 0,5 m3 = 0,5.1000 = 500 dm= 500 (lít)

a)Tính thể tích không khí 1 người hít vào trong 1 ngày ( 24 giờ)

Vkk = Vkk/giờ. 24 = ? (lít)

b) Tính thể tích oxi (chiếm 21%) có trong 500 (lít) không khí 

\({V_{{O_2}}} = \dfrac{{{V_{kk}}.21\% }}{{100\% }} = \,?\,(lit)\)

Lời giải chi tiết

Đổi 0,5 m3 = 0,5.1000 = 500 dm= 500 (lít)

a. Trong một ngày đêm người lớn tuổi cần một lượng không khí là :

                          \(500.24 = 12 000\) (lít).

b. 

Do thể tích oxi chiếm 21% thể tích không khí nên thể tích oxi mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình là:

\(12000.\dfrac{{21}}{{100}} = 2520\) lít

Do cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi trong không khí nên thể tích oxi cơ thể mỗi người giữ lại trong một ngày đêm là

\(\dfrac{1}{3}.2520 = 840\) lít

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 99 SGK Hóa học 8

  Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao ?

 • Bài 5 trang 99 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 99 SGK Hóa học 8. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ?

 • Bài 4 trang 99 SGK Hóa học 8

  Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

 • Bài 3 trang 99 SGK Hóa học 8

  Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi ?

 • Bài 2 trang 99 SGK Hóa học 8

  Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?

Quảng cáo
close