Bài 7 trang 38 SGK Hóa học 8

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây :

NO, N2O3, N2O, NO2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc xác định hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

Gọi công thức hóa học là: NxOy

Theo quy tắc hóa trị: x.IV = y.II => \(\dfrac{x}{y}\) = \(\dfrac{{II}}{{IV}}\) = \(\dfrac{1}{2}\)

Vậy công thức hóa học phù hợp là NO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài