Bài 7 trang 38 SGK Hóa học 11

Cho dung dịch NaOH dư

Quảng cáo

Đề bài

Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00 M, đun nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính theo PTHH.

Lời giải chi tiết

a. Phương trình phân tử:

\(2NaOH + {(N{H_4})_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\)

Phương trình ion thu gọn:

\(O{H^ - } + NH_4^ +  \to N{H_3} + {H_2}O\)

b.

\({n_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 0,15.1 = 0,15\,\,mol\)

Theo PTHH: \({n_{N{H_3}}} = 2{n_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 2.0,15 = 0,3\,\,mol\)

\( \to {V_{N{H_3}}} = 0,3.22,4 = 6,72\) lít

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close