Bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

Quảng cáo

Đề bài

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời :

A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-ê:

- Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt và ngược lại.

- Khi tăng áp suất của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Vậy để cân bằng chuyển dịch sang phải tức là chuyển dịch theo chiều thuận thì ta cần: 

- Làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt => giảm nhiệt độ vì phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt

- Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí => tăng áp suất vì sau phản ứng số mol khí giảm.

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close