Bài 8 trang 38 SGK Hóa học 11

Phải dùng bao nhiêu lít khí

Quảng cáo

Đề bài

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

\({N_2} + 3{H_2}\xrightarrow{{xt,{t^0},Pt}}2N{H_3}\)

\({n_{N{H_3}}} = \frac{{17}}{{17}} = 1\,\,mol\)

Theo phương trình hóa học:

\({n_{{N_2}}} = \frac{1}{2}{n_{N{H_3}}} = \frac{1}{2}.1 = 0,5\,\,mol\)

\({n_{{H_2}}} = \frac{3}{2}{n_{N{H_3}}} = \frac{3}{2}.1 = 1,5\,\,mol\)

Do hiệu suất phản ứng là 25%:

\({n_{{N_2}(tt)}} = 0,5.\frac{{100}}{{25}} = 2\,\,mol \to {V_{{N_2}(tt)}} = 2.22,4 = 44,8\) lít

\({n_{{H_2}(tt)}} = 1,5.\frac{{100}}{{25}} = 6\,\,mol \to {V_{{H_2}}} = 6.22,4 = 134,4\) lít

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close