Bài 7 trang 146 SGK Hóa học 8

Ở nhiệt độ

Quảng cáo

Đề bài

Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ tan của một chất trong nước chính là độ tan của chất đó trong 100g nước ở điều kiện nhiệt độ nhất định

Tính khối lượng dung dịch muối ăn: 

mdd muối = mmuối + mH2O = 36 + 100 = ? (gam)

mdd đường = mđường + mH2O = 204 + 100 = ? (gam)

\(C\%  = \dfrac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng dung dịch muối ăn:

mdd muối = mmuối + mH2O = 36 + 100 = 136 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{36}{136}\) . 100% = 26,47%

Khối lượng dung dịch đường:

mdd đường = mđường + mH2O = 204 + 100 = 304 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch đường:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{204}{304}\) . 100% = 67,1%

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 42. Nồng độ dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài