Bài 7 trang 146 SGK Hóa học 8

Ở nhiệt độ

Quảng cáo

Đề bài

Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ tan của một chất trong nước chính là độ tan của chất đó trong 100g nước ở điều kiện nhiệt độ nhất định

Tính khối lượng dung dịch muối ăn: 

mdd muối = mmuối + mH2O = 36 + 100 = ? (gam)

mdd đường = mđường + mH2O = 204 + 100 = ? (gam)

\(C\%  = \dfrac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng dung dịch muối ăn:

mdd muối = 100 + 36 = 136 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{36}{136}\) . 100% = 26,47%

Khối lượng dung dịch đường:

mdd đường = 100 + 204 = 304 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch đường:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{204}{304}\) . 100% = 67,1%

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close