Bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây: \(NO_3^ - ,SO_4^{2 - },CO_3^{2 - },B{r^ - },NH_4^ + .\)

Lời giải chi tiết

Trong \(NO_3^ - \): 7 + 3.8 + 1 = 32 electron

Trong \(SO_4^{2 - }\): 16 + 4.8 + 2 = 50 electron

Trong \(CO_3^{2 - }\): 6 + 3.8 + 2 = 32 electron

Trong \(B{r^ - }\) : 35 + 1 = 36 electron

Trong \(NH_4^ + \): 7 + 4.1 – 1 = 10 electron

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Luyện tập chương 3
Gửi bài