Bài 6 trang 38 SGK Hóa học 8

Một số công thức hoá học viết như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một số công thức hoá học viết như sau:

MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc xác định hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

Xét các công thức hóa học (dựa vào hóa trị đã cho)

+ MgCl

Theo quy tắc hóa trị ta có: \(II.1 \ne 1.I\)

\( \to\) Công thức MgCl sai

Gọi công thức dạng chung là MgxCly

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = I.y

\( \to \frac{x}{y} = \frac{I}{{II}} = \frac{1}{2} \to x = 1;y = 2\)

\( \to\) Công thức đúng là MgCl2

+ KO

Theo quy tắc hóa trị ta có: \(I.1 \ne II.1\)

\( \to\) Công thức KO sai

Gọi công thức dạng chung là KxOy

Theo quy tắc hóa trị ta có: I.x = II.y

\( \to \frac{x}{y} = \frac{{II}}{I} = \frac{2}{1} \to x = 2;y = 1\)

\( \to\) Công thức đúng là K2O

+ CaCl2

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 = I.2

\( \to\) Công thức CaCl2 đúng

+ NaCO3

Theo quy tắc hóa trị ta có: \(I.1 \ne II.1\)

\( \to\) Công thức NaCO3 sai

Gọi công thức dạng chung là Nax(CO3)y

Theo quy tắc hóa trị ta có: I.x = II.y

\( \to \frac{x}{y} = \frac{{II}}{I} = \frac{2}{1} \to x = 2,y = 1\)

\( \to\) Công thức đúng là Na2CO3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài